1. Uczenie języka wspomagane komputerem czyli CALL (Computer Assisted Language Learning). (PDF - 152 KB) [2005-05-07]
 2. Podręczniki i komputery (PDF - 668 KB) [2004-06-11]
 3. Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym (wersja HTML) [opublikowano 20:45 2003-06-15]
 4. Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym (wersja PDF - 179 KB) [opublikowano 20:45 2003-06-15]
 5. Present Perfect Tense or the most confusing tense you have ever tried to understand (PDF - 85,9 -KB)
 6. Present Perfect Tense or the most confusing tense you have ever tried to understand (PowerPoint - 155 KB)
 7. The USA a symbol of power and independence (PDF - 225 KB)
 8. Ordering food and drink (PDF - 116 KB)
 9. Nauka angielskiego dla najmłodszych
 10. WHAT IS THIS THING CALLED LOVE? (PDF - 174 KB)
 11. AUTUMN FESTIVALS in the south of England (PDF - 159 KB)
 12. Lekcja o kolorach i ubiorach
 13. Pomysł na lekcję z komputerem
 14. Działania naukowe w zakresie wspomaganego komputerem uczenia się języka
 15. Scenariusze lekcji przygotowane przez nauczycieli angielskiego - uczestników kursu dla nauczycieli w OEIIZK
 16. E-mail for english
 17. Co to jest footbag?
 18. Języki obce tylko z siecią
 19. Internet na lekcji języka angielskiego
 20. Praktyczne rady anglistki - sieć na lekcji i nie nudź się
 21. Programy komputerowe

Anna Pławecka aplawecka@poczta.fm
Nauczycielka w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie.
Uczenie języka wspomagane komputerem czyli CALL (Computer Assisted Language Learning) (PDF - 152 KB) [2005-05-07]

Ryszard Rokicki
Nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego w szkołach na terenie gminy Michałowice koło Warszawy.
Podręczniki i komputery (PDF - 668 KB) [2004-06-11]
Wyniki badań ankietowych nad odbiorem tych dwóch środowisk dydaktycznych przez gimnazjalistów.

Renata Zalewska sp1.gostynin@wp.pl
Nauczycielka nauczania zintegrowanego.
Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym (wersja HTML) [opublikowano 20:45 2003-06-15]
Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym (wersja PDF - 179 KB) [opublikowano 20:45 2003-06-15]
Wczesne nauczanie języka angielskiego zgodne jest z ogólnoeuropejskimi tendencjami obniżania wieku rozpoczęcia nauki języka obcego. Nauczyciel uczący małe dzieci powinien pamiętać o zabawowej formie pracy oraz o kręgu zainteresowań dziecka. Pierwsze lata nauki języka angielskiego powinny być dla dziecka przede wszystkim przyjemnością.

Bożena Klukowska bkluk@wp.pl
Nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum w Chylicach.
1. Present Perfect Tense or the most confusing tense you have ever tried to understand (PDF - 85,9 -KB)
Scenariusz lekcji języka angielskiego.
2. Present Perfect Tense or the most confusing tense you have ever tried to understand (PowerPoint - 155 KB)
Prezentacja pomocnicza do lekcji.

Marlena Szatkowska akkir@poczta.onet.pl
Nauczycielka języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu.
1. The USA a symbol of power and independence (PDF - 225 KB)
Sceniariusz lekcji języka angielskiego, rozwijającej wiedzę kulturową na temat Stanów Zjednoczonych.
2. Ordering food and drink (PDF - 116 KB)
Scenariusz lekcji słuchania. Zamawianie żywności i napojów z użyciem konstrukcji would you like to...

Anna Sokołowska anjasok@wp.pl
Nauczycielka jęz. angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 220 w Warszawie.
Nauka angielskiego dla najmłodszych
Strona WWW skierowana do uczniów, którzy umieją już czytać i pisać (autorka zakłada, że mogą być to dzieci nawet z drugich klas szkoły podstawowej) Jest to pomoc do nauki czytania i pisania w jęz angielskim zawierająca słownictwo dotyczące 8 tematów: kolory, rzeczy w klasie, części ciała, rodzina, ubrania, zwierzęta dzikie, zwierzęta domowe, jedzenie. Strona zawiera kolorowe obrazki (część z nich mojego autorstwa), dwie interaktywne zabawy - w rysowanie (w temacie "kolory") i w "karmienie smoka" (w temacie "jedzenie"). Do każdego z ośmiu tematów dołączona jest krzyżówka utrwalająca znajomość słownictwa. Instrukcje są po polsku, aby każde dziecko mogło samo je przeczytać i zrozumieć.

Agnieszka M. Kaszkur amkjodla@poczta.fm
Nauczyciel jęz.angielskiego
III LO w Warszawie.
1. WHAT IS THIS THING CALLED LOVE? (PDF - 174 KB)
Konspekt lekcji.
Poziom co najmniej średnio zaawansowany.
Czas: 2x45 minut.
2. AUTUMN FESTIVALS in the south of England (PDF - 159 KB)
Konspekt lekcji.
Poziom co najmniej średnio zaawansowany.
Czas: 2x45 minut.

Anna Klonowska gloon@poczta.onet.pl
Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Lekcja o kolorach i ubiorach
- W związku z kwitnącą wiosną autorka pragnie przedstawić szczegółowy plan lekcji o kolorach i ubiorach, którą to lekcję z dużym powodzeniem zrealizowała kilkakrotnie, stosując naturalne pomoce naukowe w postaci wiosennych kwiatów, uczniów i nauczyciela we własnej osobie oraz kolorowych obrazków. Plan ten kierowany jest szczególnie do młodych nauczycieli borykających się z tworzeniem swoich pierwszych konspektów lekcyjnych.
Pomysł na lekcję z komputerem
- Kolejne materiały dotyczą wykorzystania komputera na lekcji języka angielskiego. Autorka mając na uwadze duże zainteresowanie młodzieży technologią komputerową postanowiła opracować plan lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem dydaktyczno - strategicznej gry komputerowej Age of Empires II. lekcja taka odbyła się w szkolnej pracowni komputerowej. Była bardzo udana, a uczniowie zachwyceni odmiennym jej charakterem - możliwością zdobywania sprawności językowych w formie zabawy.

Elżbieta Gajek
Działania naukowe w zakresie wspomaganego komputerem uczenia się języka
- Tekst - polskie tłumaczenie dokumentu CALICO wykonane w ramach międzynarodowej współpracy wolontariuszy.

Elżbieta Gajek poleca:
scenariusze
- scenariusze lekcji przygotowane przez nauczycieli angielskiego - uczestników kursu dla nauczycieli w OEIIZK. Na uwagę zasługuje różny sposób wykorzystania stron Internetowych zawierających biografie. Nauczyciele dopasowują rodzaj pracy do potrzeb uczniów i swojego stylu nauczania.

Elżbieta Gajek
E-mail for English
- [Opublikowane w Network vol 3, No 1, January 2000 pp9-13].

Elżbieta Gajek
Co to jest footbag?
- Tekst z biblioteki internetowej na lekcji języka angielskiego - [Opublikowane w Języki obce w szkole nr 2/3 2000 str 138-141].

Elżbieta Gajek
Języki obce tylko z Siecią
- [Opublikowane w Dodatek Komputer do Gazety Wyborczej Nr 12 21.03.2000 str 5].

Elżbieta Gajek
Internet na lekcji języka angielskiego
- [Opublikowane w Języki obce w szkole nr 4, 1999 str. 342-348].

Elżbieta Gajek
Praktyczne rady anglistki - Sieć na lekcji i nie nudź się
- [Opublikowane w Dodatek Komputer do Gazety Wyborczej 14.09.1999 str. 4]

Elżbieta Gajek
Programy komputerowe
- Autorka przedstawia dostępne na polskim rynku oprogramowanie do nauki języka angielskiego.