Grażyna Gregorczyk - nauczyciel konsultant OEIiZK
Małgorzata Rostkowska
doradca metodyczny nauczyciel informatyki w Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie
Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowej Karty Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (można wykorzystać do szkolenia Rady Pedagogicznej). Opracowanie w postaci prezentacji PowerPoint - do pobrania (zbiór samorozpakowujący 498KB)
 
Grażyna Gregorczyk - nauczyciel konsultant OEIiZK
Przedstawia Wam koleżanki i koledzy wzory dokumentów, które mogą być pomocne we wszystkich działaniach mających na celu uzyskanie kolejnego stopnia awansu.
awans zawodowy - dokumentacja
 
 
Przykłady Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela
 
Małgorzata Składanek nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 110 w Warszawie
Plan Rozwoju Zawodowego.
 
Elżbieta Nikolin Nauczycielka Publicznego Gimnazjum w Bolewicach
Plan Rozwoju Zawodowego.