ZŁOTO

SYMBOL: Au

LICZBA ATOMOWA: 79

MASA ATOMOWA: 196,96654 u

GRUPA: 11

OKRES: 6

BLOK: d

KONFIGURACJA ELEKTRONOWA: [Xe] 4f25d106s1

ELEKTRONY WALENCYJNE: 5d106s1

CHARAKTER CHEMICZNY: metal

WARTOŚCIOWOŚĆ: III

WZÓR TLENKU: Au2O3

CHARAKTER CHEMICZNY TLENKU: amfoteryczny

WZÓR WODORKU: -----

CHARAKTER CHEMICZNY WODORKU: -----------

ELEKTROUJEMNOŚĆ: 2,54 /PAULING/

PIRWSZY POTENCJAŁ JONIZACJI: 890 kJ/mol

PROMIEŃ ATOMOWY : 179 pm

ROLA BIOLOGICZNA: Obecność złota stwierdzono w organizmach roślinnych, u zwierząt i u człowieka.Jak dotąd nie

wyjaśniono jego funkcji metabolicznej. Złoto koloidalne stosuje się w leczeniu schorzeń reumatoidalnych.

ZASTOSOWANIE: Zawartość złota podaje się w karatach.Stopy złota stosuje się do:

- bicia monet

- w stomatologii

-j ubilerstwie, elektrotechnice i elektronice.

WYSTĘPOWANIE: Złoto jest pierwiastkem bardzo rzadkim. Występuje w skałach magmowych,.

ZLOŻA: Złoto wydobywane jest w: AFRYCE POŁUDNIOWEJ, ROSJI, USA, KANADZIE I W AUSTRALII.

OTRZYMYWANIE: Złoto otrzymywane jest metodą cyjankową

ODKRYCIE: Złoto było już znane w czasach starożytnych /3500 lat temu /.

Złoto jest metalem. Metal ten jest bardzo miękki, kowalny, ciągliwy. daje się rozwałkować na bardzo cienkie folie.

Złoto jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła i elektryczności. Jest odporny na korozję, na powietrzu nie matowieje.

OPRACOWANIE : MARTA SMOLEŃSKA KLASA 1D