Alkohole
Kwasy karboksylowe
Estry kwasów karboksylowych
Cukry

Właściwośco alkoholi
-bezbarwne ciecze
-palne
-odczyn obojętny
-reaktywne chemicznie
-metanol,propanol i glikol są toksyczne

L.p. Nazwa Wzór grupowy Masa cząsteczkowa [u] Temperatura topnienia[°C] Temperatura wrzenia[°C] Rozpuszczalność w wodzie[g/100g H2O
1. Metanol CH3-OH 32 -97 65 nieograniczona
2. Etanol CH3-CH2-OH 46 -114 78 nieograniczona
3. Propanol CH3-CH2-CH2-OH 60 -126 97 nieograniczona
4. Butanol CH3-[CH2]2-CH2-OH 74 -80 118 7.90
5. Pentanol CH3-[CH2]3-CH2-OH 89 -79 137 2.40
6. Heksanol CH3-[CH2]4-CH2-OH 102 -44 157 0.60
7. Heptanol CH3-[CH2]5-CH2-OH 116 -34 176 0.10
8. Oktanol CH3-[CH2]6-CH2-OH 130 -15 195 0.05
9. Glikol etylenowy CH2(OH)CH2(OH) 62 -13 197 nieograniczona
10. Gliceryna CH2(OH)CH(OH)CH2(OH) 92 18 290 nieograniczona

Właścowości kwasów karboksylowych
-bezbarwne
-pary są palne
odczyn kwasów rozpuszczalnych w wodzie jest kwaśny
-reaktywne chemicznie (tworzą sole i estry)
-kwasy rozpuszczalne w wodzie mają ostry,specyficzny zapach

L.p. Nazwa Wzór grupowy Masa cząsteczkowa [u] Temperatura topnienia[°C] Temperatura wrzenia[°C] Rozpuszczalność w wodzie
1. Mrówkowy H-COOH 46 8 101 nieograniczona
2. Octowy CH3-COOH 60 18 118 nieograniczona
3. Propionowy CH3-CH2-COOH 74 -21 141 nieograniczona
4. Masłowy CH3-[CH2]2-COOH 102 -5 163 nieograniczona
5. Walerianowy CH3-[CH2]3-COOH 102 -35 187 4,0
6. Kapronowy CH3-[CH2]4-COOH 116 -3 205 1,0
7. Kaprylowy CH3-[CH2]6-COOH 144 21 237 <0,2
8. Palmitynowy CH3-[CH2]14-COOH 256 62 351 nierozpuszczalny
9. Stearynowy CH3-[CH2]16-COOH 284 69 350(rozkład) nierozpuszczalny

Właściwości estrów kwasów karboksylowych
-bezbarwne ciecze o przyjemnym zapachu (owoców lub kwiatów)
-mało reaktywne chemicznie
-ulegają reakcji hydrolizy
-nieograniczona rozpuszczalność w alkoholu etylowym
-słabo narkotyczne,drażniące śluzówkę

L.p. Nazwa Wzór grupowy Masa cząsteczkowa [u] Temperatura topnienia[°C] Temperatura wrzenia[°C] Rozpuszczalność w wodzie
1. Mrówczan metylu HCOO-CH3 60 -99 32 30,4
2. Mrówczan etylu HCOO-CH2-CH3 74 -80 55 12,0
3. Mrówczan propylu HCOO-[CH2]2-CH3 88 -93 82 2,8
4. Octan metylu CH3-COO-CH3 74 -98 58 32,0
5. Octan etylu CH3-COO-CH2-CH3 88 -84 77 8,5
6. Octan propylu CH3-COO-[CH2]2-CH3 102 -93 102 1,5
7. Maślan metylu CH3-[CH2]2-COO-CH3 102 -95 102 58,0
8. Maślan etylu CH3-[CH2]2-COO-CH2-CH3 116 -93 121 0,8
9. Maślan propylu CH3-[CH2]2-COO-[CH2]2-CH3 130 -95 143 0,2

Właściwości cukrów
-substancje stałe,bezbarwne,bezwonne,palne
-odczyn wodnego roztworu-obojętny
-dwucukry i wielocukry ulegają hydrolizie do culrów prostych
-pod wpływem silnego ogrzewania ulegają rozkładowi na węgiel i wodę

L.p. Nazwa Wzór grupowy Masa cząsteczkowa [u] Temperatura topnienia[°C] Rodzaj cukru Smak
1. Fruktoza C6H12O6 180 104 prosty słodki
2. Glukoza C6H12O6 180 146 prosty słodki
3. Sacharoza C12H22O11 342 185 dwucukier słodki
4. Laktoza C12H22O11 342 225 dwucukier słodki
5. Skrobia [C6H10O5]n 300<n<4000 rozkład wielocukier bez smaku
6. Celuloza [C6H10O5]n 100<n<100000 rozkład wielocukier bez smaku