Węglowodory nasycone
Węglowodory nienasycone z jednym wiązaniem podwójnym
Węglowodory nienasycone z jednym wiązaniem potrójnym

Właściwości węglowodorów nasyconych:
-praktycznie nierozpuszczalne w wodzie
-łatwo palne
-bezbarwne
-nie odbarwiają wody bromowej
-odczyn obojętny
-nietoksyczne

L.p. Nazwa Wzór grupowy Masa cząsteczkowa [u] Temperatura topnienia[°C] Temperatura wrzenia[°C] Stan skupienia
1. Metan CH4 16 -182 -162 gaz
2. Etan CH3CH3 30 -183 -89 gaz
3. Propan CH3CH2CH3 44 -187 -42 gaz
4. Butan CH3[CH2]2CH3 58 -138 0 gaz
5. Pentan CH3[CH2]3CH3 72 -130 36 ciecz
6. Heksan CH3[CH2]4CH3 86 -94 69 ciecz
7. Heptan CH3[CH2]5CH3 100 -90 98 ciecz
8. Oktan CH3[CH2]6CH3 114 -57 125 ciecz
9. Nonan CH3[CH2]7CH3 128 -54 150 ciecz
10. Dekan CH3[CH2]8CH3 142 -30 174 cieczWłaściwości węglowodorów nienasyconych z jednym wiązaniem pojedynczym
-bezbarwne
-łatwo palne
-słabo rozpuszczalne w wodzie
-reaktywne chemicznie (odbarwiają wodę bromową, ulegają reakcji:przyłączania,polimeryzacji)
-odczyn w środowisku wodnym:obojętny
-działanie narkotyczne

L.p. Nazwa Wzór grupowy Masa cząsteczkowa [u] Temperatura topnienia[°C] Temperatura wrzenia[°C] Stan skupienia
1. Eten CH2=CH2 28 -169 -103 gaz
2. Propen CH2=CH-CH3 42 -188 -48 gaz
3. Buten CH2=CH-CH2-CH3 56 -185 -6  gaz
4. Penten CH2=CH-[CH2]2-CH3 70  -165 30 ciecz
5. Heksen CH2=CH-[CH2]3-CH3 84 -139 65 ciecz
6. Hepten CH2=CH-[CH2]4-CH3 98 -119 93 ciecz
7. Okten CH2=CH-[CH2]5-CH3 112 -104 122 ciecz
8. Nonen CH2=CH-[CH2]6-CH3 126 -95 146 ciecz
9. Decen CH2=CH-[CH2]7-CH3 140 -87 171 cieczWłaściwości węglowodorów z jednym wiązaniem potrójnym
-bezbarwne
-łatwo palne
-słabo rozpuszczalne w wodzie
-reaktywne chemicznie(odbarwiają wodę bromową,ulegaja reakcji: przyłączania,polimeryzacji)
-odczyn obojętny
-działanie narkotyczne,słabo toksyczne

L.p. Nazwa Wzór grupowy Masa cząsteczkowa [u] Temperatura topnienia[°C] Temperatura wrzenia[°C] Stan skupienia
1. Etyn CH»CH 26 -82 -75 gaz
2. Propyn CH»C-CH3 40 -102 -23 gaz
3. Butyn CH»C-CH-CH3 54 -122 9 gaz
4. Pentyn CH»C-[CH2]2-CH3 68 -98 40 ciecz
5. Heksyn CH»C-[CH2]3-CH3 82 -124 72 ciecz
6. Heptyn CH»C-[CH2]4-CH3 96 -80 100 ciecz
7. Oktyn CH»C-[CH2]5-CH3 110 -70 126 ciecz
8. Nonyn CH»C-[CH2]6-CH3 124 -65 151 ciecz
9. Decyn CH»C-[CH2]7-CH3 138 -36 182 ciecz

»-WIĄZANIE POTRÓJNE