© 2000 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, telefon: (0-prefix-22) 579 41 00, fax: 579 41 70