Mnożenie i dzielenie liczb przez 10, 100, 1000
Zadanie z luką

Wypełnij wszystkie luki, następnie naciśnij "Sprawdź" aby sprawdzić swoje odpowiedzi. Użyj klawisza "Podpowiedź" Aby otrzymać jedną cyfrę, jeżeli odpowiedź sprawia Ci kłopot. Pamiętaj, że tracisz punty korzystając z podpowiedzi !