Hanna Siliwoniuk
ciel chemii, matematyki oraz nauczyciel bibliotekarz
w Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz w Zespole Szkół nr 84 w Warszawie
Wojciech Kret
nauczyciel matematyki
w Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie


WIELOŚCIANY

TEMAT I: BRYŁY

 1. Wyjaśnij pojęcie bryły przestrzennej.
 2. Jakie poznałeś dotychczas bryły?
 3. Poszukaj w odpowiednich źródłach i wyjaśnij pojęcia brył archimedesowych i brył platońskich.

TEMAT II: SIATKI I MODELE BRYŁ

 1. Znajdź w odpowiednim źródle siatkę dowolnej bryły archimedesowej i dowolnej bryły platońskiej – wykonaj modele tych brył z kolorowego papieru.
 2. Korzystając z książki “Matematyczne origami – Krawędziowe” – Agaty Wierzbiec wykonaj model wybranej bryły z kolorowego papieru.
 3. Korzystając ze stron dołączonych do karty pracy (załączniki nr 2, 3, 4), wydrukuj, wytnij – zbuduj bryły: dwunastościan rombowy, sześcian, 12 ostrosłupów – uwaga: “robaki do środka”.

TEMAT III: OBJĘTOŚĆ BRYŁ

 1. Oblicz objętość dwunastościanu rombowego.

TEMAT IV: WIELOŚCIANY GWIAŹDZISTE

 1. Poszukaj w odpowiednich źródłach (strony internetowe, tablice matematyczne) i wykonaj ciekawy wielościan gwiaździsty, możesz też zrobić wielościan stella octangula (załącznik nr 1).

Bibliografia, strony internetowe i książki:

 1. Składanki – bryłki bez kleju cz. 1 – Wacław Zawadowski wyd. WSiP
 2. Tablice matematyczne – wyd. Adamantan
 3. Matematyczne origami – krawędziowe – Agata Wierzbic wyd. Kleks
 4. http://www.employees.csbsju.edu/mwenninger/photosset2/phot-mw2.html
 5. http://republika.pl/bodziot/wielosciany/regularne.htm
 6. http://xbrylyx.republika.pl/archimedowskie.html
 7. http://www1.zetosa.com.pl/~burczyk/modele/t1-02.htm
 8. http://www.pabich.ids.pl
 9. http://www.math.uni.wroc.pl/~kasia/pop/wielosciany.pdf
 10. http://wielosciany-duchjacek.republika.pl/Prace%20uczniow/Geometria%20przestrzenna.htm
 11. http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/mathematics/paper_ring.html
 12. http://www.mathconsult.ch/showroom/unipoly
 13. http://www.employees.csbsju.edu/mwenninger/
 14. Załącznik nr 1
 15. Załącznik nr 2
 16. Załącznik nr 3
 17. Załącznik nr 4