Zadania z zapałkami

      Zadanie 1.

      Zadanie 2.

      Zadanie 3.