próbna matura 2001
     

W dniach:
26 września 2001 roku
w okręgu krakowskim,
05 października 2001 roku w okręgu wrocławskim
odbyła się okręgowa próba matury z przedmiotów wybranych, m.in. z informatyki.

Egzamin przebiegał dwuetapowo:
część pierwsza - teoretyczna, uczniowie rozwiązywali zadania z I Arkusza (bez dostępu do komputera, czas 90 minut);
część druga - praktyczna, uczniowie rozwiązywali zadania z II Arkusza (przy komputerze, czas 120 minut).

Przedstawiam zadania z obu arkuszy i kryteria oceny tych zadań:

KRAKÓW:  
Arkusz pierwszy
zadanie 1
zadanie 2
zadanie 3
Arkusz drugi
zadanie 4
zadanie 5
zadanie 6
Zadania do pobrania:
arkusz1k.zip (42kB)
zawiera zbiory: Zadanie 1k.doc; Zadanie 2k.doc; Zadanie 3k.doc
arkusz2k.zip (17kB)
zawiera zbiory: Zadanie 4k.doc; Zadanie 5k.doc; Zadanie 6k.doc
WROCŁAW:  
Arkusz pierwszy
zadanie 1
zadanie 2
zadanie 3
Arkusz drugi
zadanie 4
zadanie 5
zadanie 6
Zadania do pobrania:
arkusz1w.zip (42kB)
zawiera zbiory: Zadanie 1w.doc; Zadanie 2w.doc; Zadanie 3w.doc
arkusz2w.zip (17kB)
zawiera zbiory: Zadanie 4w.doc; Zadanie 5w.doc; Zadanie 6w.doc
    Zasady oceniania:
  • Za rozwiązanie zadań z arkusza I można uzyskać maksymalnie 40% całkowitej liczby punktów.
  • Za rozwiązanie zadań z arkusza II można uzyskać maksymalnie 60% całkowitej liczby punktów.
  • Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, a nie jest ścisłym wzorcem sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych).
  • Za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się pełne punkty.
  • Za zadania otwarte, za które można przyznać jeden punkt, przyznaje się punkt wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną.
  • Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem w kluczu) przedstawił zdający.