Powszechny konkurs informatyczny BÓBR
Rozpoczynamy organizowanie w Polsce powszechnego konkursu informatycznego Bóbr dla uczniów ze wszystkich typów szkół, wzorowanego na matematycznym konkursie Kangur. Konkurs ten został zainicjowany na Litwie dwa lata temu i zdobywa sobie coraz większą popularność w wielu krajach. Próbne zawody tego konkursu odbędą się w dniach 24-26 maja 2006, zaś I konkurs Bobra jest zaplanowany na październik 2006.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.bobr.edu.pl, na której rozpoczęła się już rejestracja szkół i uczniów.
Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły, wszystkich nauczycieli przedmiotów informatycznych i wszystkich uczniów do uczestnictwa w tym konkursie.
Polecamy również nasze dwie imprezy na przełomie maja i czerwca - szczegóły na stronie http://www.fnt.com.pl

W imieniu organizatorów: Maciej M. SysłoZwiększanie Zainteresowania Rozwojem Edukacji Przyrodniczej

W ramach europejskiego programu Socrates pod nazwą GRID (Growing Interest in Development of Science Education - Zwiększanie Zainteresowania Rozwojem Edukacji Przyrodniczej) prowadzone jest poważne badanie. Projekt jest koordynowany przez Pôle Universitaire de Lorraine (Francja) z udziałem partnerów z Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii, Węgier, Irlandii i Włoch. Projekt trwa przez dwa lata (od października 2004 do września 2006).
Głównym celem jest zidentyfikowanie, skatalogowanie i promocja inicjatyw i innowacji w podstawowych i średnich szkołach wskroś Europy, których celem jest pobudzenie wysiłków zmierzających do uatrakcyjnienia nauczania przedmiotów przyrodniczych.
GRID (PL HTML)
GRID (Ang. PDF)


NOWY PODRĘCZNIK DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Lekcje z komputerem w nauczaniu zintegrowanym - zeszyt ćwiczeń przeznaczony do prowadzenia lekcji i zajęć pozalekcyjnych z informatyki w klasie 2 i 3 szkoły podstawowej wydawnictwa WSiP.
Autorzy: Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska, Ewa Wilk, Mirosław Wyczółkowski.
Uczeń wykonuje ćwiczenia w zeszycie i w komputerze. Proponowane ćwiczenia służą zarówno poznaniu technologii informacyjnej, jak i rozwijaniu kluczowych umiejętności w zakresie: mówienia, czytania i pisania; języka i słownictwa; działań i obliczeń; poznawania najbliższego otoczenia i bezpiecznego poruszania się w nim; ekspresji plastycznej i muzycznej. Dzieci stopniowo nabywają wprawy w posługiwaniu się komputerem oraz poznają możliwości stwarzane przez technologię informacyjną.
PŁYTA CD-ROM, dołączona do zeszytu ćwiczeń, zawiera całość oprogramowania i materiałów potrzebnych do pracy z zeszytem. Zwracamy uwagę, że wprawdzie w zeszycie znajduje się dużo ćwiczeń do bezpośredniego wykonania, jednak dopiero rozwiązanie zadań znajdujących się na płycie w pełni ukaże zalety i interaktywność pakietu.
Zeszyt ćwiczeń wraz z płytą może być wykorzystywany: na lekcjach nauczania zintegrowanego, w trakcie wydzielonych zajęć z informatyki, a także w świetlicy szkolnej i w domu, do pracy samodzielnej ucznia lub z pomocą rodziców.


LOGIA 07
Mazowiecki Przedmiotowy Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów - Logo i algorytmy
Więcej...

miniLOGIA 5
Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych - Grafika w Logo
Więcej...

Multimedialne lekcje o Uni Europejskiej
Lekcje są częścią pakietu multimedialnych lekcji przdsiebiorczości.
1) Globalizacja
2) Polskie przedsiębiorstwa a Unia Europejska
3) Współpraca gospodarcza z zagranicą