Netd@ys Europe 2001

Drogi do niepodległości - narodowe impresje malarskie

 

Czas realizacji:

październik/listopad 2001

Uczestnicy projektu:

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12, Polska
Uczniowie Ruukkin Ylaaste w Ruukki, Koulutie 3, Finlandia

Koordynator projektu:

mgr Waldemar Siedlik - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Prowadzący:

mgr Anna Malecha - nauczyciel historii
mgr Piotr Łyszkowicz - nauczyciel sztuki
mgr Danuta Pecyna - nauczyciel języka polskiego
mgr Agnieszka Stępień - nauczyciel języka angielskiego
mgr Jerzy Pecyna - nauczyciel informatyki

Cele projektu:

 • poznawanie kultury i historii krajów partnerskich,
 • doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów kultury europejskiej,
 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji i ich praktycznego wykorzystywania,
 • przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystywania komputera i Internetu jako narzędzia pracy intelektualnej,
 • doskonalenie umiejętności potrzebnych w nawiązywaniu współpracy europejskiej w jej wymiarze indywidualnym i grupowym,
 • kształtowanie postaw integracyjnych młodzieży, postawy otwartości i dialogu.

Środki:

 • wykorzystanie Internetu i wszystkich możliwości, jakie oferuje,
 • albumy malarstwa fińskiego i polskiego w języku angielskim,
 • opracowania historyczne i teksty źródłowe,
 • komunikacja bezpośrednia i przy użyciu poczty elektronicznej,
 • komputery i odpowiednie oprogramowanie,

Etapy realizacji:

 1. Wizyta przygotowawcza realizatorów projektu.
 2. Spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu. Określenie celów projektu i zadań poszczególnych grup. Wskazanie źródeł informacji. Ustalenie harmonogramu spotkań i ich tematyki.
 3. Opracowanie rysu historycznego:
  "Naród bez państwa. Drogi do niepodległości"
  • przyczyny upadku Rzeczypospolitej,
  • rozbiory Polski,
  • powstania narodowowyzwoleńcze,
  • I wojna światowa,
  • koncepcje polityczne Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego,odzyskanie niepodległości, wojna polsko - bolszewicka.

   Prowadzący - nauczyciel historii

 4. Wybór dzieł malarskich inspirowanych przeszłością Polski -
  Jan Matejko - "Rejtan. Upadek Polski",
  Jacek Malczewski - "Melancholia", "Polonia",
  Wojciech Kossak - "Piłsudski na Kasztance"
  Adam Setkowicz - "Ślubowanie legionistów przed skutą kajdanami Polonią".
  Zygmunt Skawiński - "Żyj swobodna Polsko, żyj!"

  Prowadzący - nauczyciel sztuki

 5. Szkice interpretacyjne wybranych dzieł malarskich

  Prowadzący - nauczyciel języka polskiego

 6. Przygotowanie wersji anglojęzycznej opracowanych materiałów.
  Wymiana korespondencji między uczestnikami projektu

  Prowadzący - nauczyciel j. angielskiego

 7. Warsztaty plastyczne - "Gdy myślę Polska... "
  stworzenie galerii prac uczniowskich

  Prowadzący nauczyciel sztuki

 8. Opracowanie strony internetowej projektu i umieszczenie jej na serwerze republika.pl. Zgłoszenie projektu do bazy danych programu Netdays 2001 Komisji Europejskiej w Brukseli.

  Prowadzący - nauczyciel informatyki

Spodziewane efekty:

 • nawiązanie współpracy między uczniami i nauczycielami szkół partnerskich,
 • strony www dostępne w Internecie do wykorzystywania na zajęciach dydaktycznych historii, sztuki, j. polskiego, j. angielskiego.

  http://netkoluszki.republika.pl
  http://www.ruukki.fi/netdays/index.htm

 • foldery, albumy malarstwa, segregatory z informacjami na temat historii i kultury Polski i Finlandii, zdjęcia.

Opracowała: Danuta Pecyna