mgr inż. Anna Rozalska-Nagy

Wrocław - Warszawa 2001

Uniwersytet Wrocławski - Instytut Informatyki
Studium Podyplomowe Technologii Informacyjnej (SPTI 29)

Projekt - Festyn szkolny

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ANALIZA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
CZĘŚĆ I - koncepcja i cel Festynu szkolnego
CZĘŚĆ II - instrukcja
CZĘŚĆ III - omówienie strategii
PRZYKŁADY ZADAŃ - przedmiotowych
PRZYKŁADY ZADAŃ - międzyprzedm
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
WYKORZYSTANE OPROGRAMOWANIE
ZAŁĄCZNIKI