DEKALOG ŚW. FRANCISZKA
[ustalony przez O. Gianmaria Polidora]

 

1. Bądź człowiekiem pośród stworzenia, bratem między braćmi.

2. Odnoś się z miłością i czcią do wszystkich istot stworzonych.

3. Ziemia została ci powierzona jako ogród; zarządzaj nią mądrze.

4. Z miłości do siebie samego troszcz się o człowieka, zwierzęta, rośliny, o wodę i powietrze, aby ziemia nie została ich pozbawiona.

5.  Używaj rzeczy oszczędnie, ponieważ marnotrawstwo nie zapewnia przyszłości.

6.  Twoim zadaniem jest odsłaniać tajemnicę pożywienia w taki sposób, ażeby życie karmiło się życiem.

7. Rozwiąż węzeł przemocy, abyś zrozumiał, jakie są prawa życia i istnienia.

8. Pamiętaj, że stworzenie nie odzwierciedla tylko twojego podobieństwa, lecz jest wyobrażeniem Najwyższego Boga.

9. Ścinając drzewo, pozostaw jego pęd, aby całkiem nie przerwać jego życia.

10.  Z szacunkiem stąpaj po kamieniach, bo każda rzecz ma swoją wartość.