Beata Sobiecka bsobiecka@o2.pl
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa nr 4 w Żyrardowie
ul. Radziwiłłowska 16

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I

Temat zajęć: Dobro zwyciężyło zło. O tym, jak Cudaczek Wyśmiewaczek stał się Cudaczkiem Śmiejaczkiem na podstawie lektury Julii Duszyńskiej.

Cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności oceny własnego postępowania oraz postępowania bohaterów lektury,
 • kształtowanie wrażliwości dziecięcej,
 • wdrażanie do wypowiedzi
 • wdrażanie do pamięciowego wykonywania obliczeń.

Cele operacyjne:

 • uczeń wypowiada się na temat lektury,
 • potrafi ustalić wady cieszące Cudaczka Wyśmiewaczka,
 • układa zdania z rozsypanki wyrazowej,
 • dobiera portrety do zdań,
 • zatańczy i zaśpiewa w rytm melodii “ Nie chcę Cię znać”,
 • rozumie co znaczy mieć serce,
 • uzupełnia zdania wyrazami
 • mnoży w zakresie 30.

Metody nauczania: słowna, oglądowa, czynnościowa.

Formy organizacyjne lekcji: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: lektura “Cudaczek Wyśmiewaczek”, postać Cudaczka Wyśmiewaczka, rozsypanka wyrazowa, karty pracy, ilustracje, napisy,karty do pracy indywidualnej.

Przebieg zajęcia

 1. Wprowadzenie do tematu lekcji- opowiadanie nauczyciela

Dzisiaj miałam feralny dzień. Najpierw zginął mi lewy but. Poszukiwałam go uparcie, wiecie co się stało? Założyłam go na prawą nogę. Potem długo szukałam mojego ulubionego pióra. Okazało się, że było jak zwykle na swoim miejscu, czyli w moim podręcznym piórniku. Kiedy bardzo zdenerwowałam się na moje roztargnienie, poczułam, że za uchem coś się poruszyło, następnie usłyszałam cieniutki chichot. Sięgnęłam ręką za ucho i popatrzcie kogo schwytałam.

( Nauczyciel pokazuje maleńkiego Cudaczka)
- Domyślacie się, kto to może być?

 1. Rozmowa ukierunkowana pytaniami.
  - Kim był Cudaczek Wyśmiewaczek?
  - Czym się żywił?
  - Jak wyglądał, kiedy był głodny?
  - Jak, wyglądał, kiedy był najedzony?
  - Gdzie mieszkał Cudaczek Wyśmiewaczek?
 1. Ustalenie powodu, dla którego Cudaczek Wyśmiewaczek mieszkał u wymienionych dzieci.
  Uczniowie układają zdania z rozsypanek wyrazowych.

Panna Obrażalska nieustannie na wszystkich się obrażała.
Pan Beksa beczał i szlochał z byle powodu.
Pan Złośnicki bez powodu się złościł.
Pan Byle- jak robił wszystko niedbale.

 1. Dobieranie podpisów do portretów.
  Praca dla wybranych przez nauczyciela uczniów.
 2. Ustalenie jakie zachowania dzieci - wady cieszyły Cudaczka Wyśmiewaczka.
  Uczniowie spośród podanych wyrażeń wyszukują te które pasują do przeczytanej lektury:

- obrażanie się o wszystko,
- złoszczenie się z byle powodu,
- mazgajstwo-płacz z byle powodu,
- robienie wszystkiego niedbale.

 1. Wyszukiwanie innych wad dziecięcych, które mogłyby cieszyć małe złe licho.
  Uczniowie wymieniają swoje własne przywary, mogą tu korzystać z naprowadzenia nauczyciela np.:

przezywanie kolegów,
dąsanie się,
lenistwo,
skarżenie,
niepunktualność…

Przerwa śródlekcyjna

 1. Wysłuchanie wzorowo odczytanego przez nauczyciela fragmentu rozdziału pt. “ Ostatnia przygoda Cudaczka Wyśmiewaczka”.
 2. Rozmowa nauczyciela z uczniami dotycząca wyjaśnienia: dlaczego Cudaczek- Wyśmiewaczek zmienił się w Cudaczka Śmiejaczka?
  • Kogo spotkał Cudaczek Wyśmiewaczek w lesie?
  • Co robiła kobieta?
  • Co nagle przyszło do głowy Cudaczkowi?
  • Co dziwnego wówczas się stało?
  • Nad czym zadumał się Cudaczek?
  • Dlaczego Cudaczek Wyśmiewaczek zmienił się w Cudaczka Śmiejaczka?
  • Co skłoniło go do zmiany postępowania?
 3. Próba odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy mieć serce?
  Uczniowie mogą skorzystać z pomocy nauczyciela np.:

być wrażliwym na czyjąś krzywdę,
chętnie pomagać innym,
nie opuścić przyjaciół przyjaciół biedzie
opiekować się np. zwierzętami…

10. Karta pracy- uzupełnianie zdań podanymi wyrazami:

serce

pomaganie

przyjemność

przemienił się

Pomoc starszej kobiecie obudziła uśpione …………………Cudaczka. Przekonał się, że………………… innym to wielka ……………….. .Cudaczek Wyśmiewaczek …………………….. w Cudaczka Śmiejaczka. Lubimy go za to.

11. Wykonanie obliczeń i odczytanie hasła: Cudaczek Śmiejaczek.

12. Dopasowanie serduszek z działaniami do odpowiadających im serduszek z wynikami.

13. Wykonanie obliczeń i pokolorowanie postaci Cudaczka Śmiejaczka zgodnie z podanym kodem.

14.Zadanie pracy domowej.

15. Ocena lekcji przez uczniów.